Hem » Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

A. Introduktion

 1. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
 2. Genom att samtycka till att vi använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda cookies varje gång du besöker vår hemsida.

B. Erkännande

Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com) och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com) och MTPodden (www.mtpodden.se).

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress
 4. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster
 5. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den
 6. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata
 7. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet
 2. att anpassa vår hemsida åt dig
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida
 4. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften
 5. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt
 6. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen)
 7. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida
 8. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier
 9. annan användning.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

E. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, professionella rådgivare eller samarbetspartner som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier)
 4. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier).

H. Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

J. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig, tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

K. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

L. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Cookies

Vår hemsida använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan antingen vara “ständiga cookies” eller “sessionscookies”: en ständig cookie lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från cookies. Vi använder både ständiga och sessionscookies på vår hemsida.

 1. Nedan anges namnen på de cookies vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:
  1. vi använder Google Analytics på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare
 2. Du kan vägra att acceptera cookies – via till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av inställningarna för att upphäva cookiehantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla cookies kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan ta bort cookies som redan har lagrats på din dator – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort cookies (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 )
  2. i Firefox (version 24) kan du ta bort cookies genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”
  3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla cookies genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”
 2. Tar du bort cookies kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.